Välkommen till

Pennygirls Kennel

 Nytt 2018 02 02
 


 

Våra ambitioner är att föda upp sunda, vackra och
arbetsglada Golden Retriever till nytta och glädje
för sina ägare.

 

 

Ingrid Grundström   Vitåvägen 52 Jämtön   95592 Råneå    0924-31210   076-632 84 48